វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបារាយណ៍

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបារាយណ៍ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសំរោង ឃុំបារាយណ៍ ស្រុកបារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ ។ វិទ្យាល័នេះពីមុនជាអនុវិទ្យាល័យដែលមានឈ្មោះថា អនុវិទ្យាល័យបារាយណ៍ តែបន្ទាប់ពីត្រូវបានក៏សាងអាគារថ្មីចំនួន២ខ្នង១០បន្ទប់រួចមក អនុវិទ្យាល័យនេះបានត្រូវគេប្រែឈ្មោះថា វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបារាយណ៍ ។ បច្ចុប្បន្ន(ឆ្នាំ២០០៨) វិទ្យាល័យហ៊ុនសែនបារាយណ៍ ជាវិទ្យាល័យមួយក្នុងចំនោមវិទ្យាល័យ៥ដទៃទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបារាយណ៍​ ។