វិទ្យុតាមអ៊ីនធើណែត

ពីវិគីភីឌា

វិទ្យុឌីជីថល[កែប្រែ]

ការប្រើវិទ្យុឌីជីថល មានបីចំនុចសំខាន់ៗ៖

វិទ្យុ

១​. នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ការផ្សព្វ​ផ្សាយរួមគា្នជា​ច្រើន តាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកទេស គឺមានន័យថា ការផ្សព្វផ្សាយតាម​រយៈវិទ្យុដោយដៃ ។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធទាំងនោះ មានសញ្ញាសំលេង​គឺ ការផ្លាស់ប្តូរចូលពីលេខសូន្យនឹងលេខមួយ​ ទ្រង់ទ្រាយនៃការប្រើប្រាស់បានល្អ ដូចជាការប្រើ mp2 ហើយ​វាអាច​បញ្ជូន​ឯកសារជាច្រើន តាមរយៈការប្រើបា្រស់ដៃម៉ូរ​ឡើងចុះ ។ គោលបំណងគឺសំរាប់បង្កើន នូវលេខក្នុងកម្មវិធីរបស់វិទ្យុ​ ដើម្បីអោយមានវិសាលគម ហើយដើម្បីធ្វើអោយប្រសើរក្នុងការស្តាប់​មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីបំបាត់នូវបញ្ហាដែល គេនិយមប្រើបា្រស់មួយគា្រៗក្នុង តំបន់មួយទៅតំបន់មួយទៀត សំរាប់អនុញ្ញាត្តិអោយបន្ថែម​នូវលើទិន្នន័យ ដែលខូច​ខាតគ្មានប្រយោជន៏ ហើយសំរាប់កាត់បន្ថយថាមពល​ នៃការបញ្ជូន រឺអ្នកបញ្ជូនសារត្រូវការសំរាប់​គ្របដណ្តប់នៅតំបន់ណាមួយ ។ ដូច្នេះហើយ កម្មវិធីរបស់វិទ្យុនឹង​ គ្រឿងបរិក្ខាផ្សេងៗរបស់វិទ្យុ ជាពិសេសសំរាប់គឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុ FM ហើយវាស្ទើតែគ្រប់ដណ្តប់​នៅលើទីផ្សានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ។​

២. ចាស់ជាងហើយនិ​ង​មានអត្ថន័យ​ទូលំទូលាយ ដែលនៅតែបានប្រើនៅក្នុង ការទំនាក់ទំនងផ្នែកអក្សរសាស្រ្តនិងវិស្វកម្ម ។ វាគឺជាបច្ចេកទេសនៅការ បញ្ជូនដោយឥតខ្សែ​ នៃរលកដ៏តូចមួយ ហើយការទំនាក់ទំនងតាមវិទ្យុ យ៉ាងញឹកញាប់តាមស្ដង់ដារ ហើយវាប្រហែលនឹង ជាសញ្ញានៃពត៍មានល្អសដូច ការប្រើទិន្នន័យ ​ដោយដៃ ហើយលឺឆ្ងាយដោយ​ការប្រើសញ្ញានិងបញ្ជាដោយដៃ ដែលអត្ថន័យ​នៃរបៀបលើក ដាក់សំលេង​ ។​​ និយមន័យនេះ រាប់បញ្ចូលទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្ទផ្សាយ​ ពាណិជ្ជកម្មដូចជា​​ នៅទូរទស្សន៏ឌីជីថល និង វិទ្យុឌីជីថល ដូចជាទូរសព្ទជំនាន់ទី២ និងក្រោយមក​ ការទំនាក់ទំនងខ្លីៗ ដូចជា ទូរសព្ទឌីជីថល​គ្មានខ្សែរ ប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ​គ្មានខ្សែរ ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងធំទូលាយផងដែរ ។

៣.​ និយមន័យដែលគ្មានភាពទូទៅគឺ ការប្រតិបត្តិ​នៃ គ្រឿងទទួលនិងគ្រឿងបញ្ជូន​នៃវិទ្យុ ដែលពឹងផ្អែកទៅលើ ដំណើរការផ្តល់សេវា ប៉ុន្តែការបញ្ជូនឫ ការទទួលភាគ​ច្រើន​មានលក្ខណៈស្រដៀងនិង ស្តង់ដារនៃការបញ្ជូនរបស់វិទ្យុ ជាឧទាហរណ៍ វិទ្យុអេហ្វអឹម (FM) ។ ទាំងនេះប្រហែលជាអាច​ បង្កើតជាសម្លេងរំខាននិង ការបកស្រាយខុស ដែលបានអន្ទាក់អទុងនៅក្នុង គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច ។ វាអនុញ្ញាត្តិផងដែរ នៅការដំណើរការនៃ ផ្នែកទន់ៗនៃវិទ្យុ ដែលជាកន្លែង បច្ចែកវិទ្យាការបញ្ជូន ធ្វើការប្រែប្រួល ត្រឹមតែដោយ​ការជ្រើស​រើស ចំ​នែកដ៏ទៃខ្លះនៃផ្នែកទន់ៗ ។ ក្នុងបញ្ហាដែលធំបំផុត ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ទាំងអស់នេះនឹងបង្កើន​ ថាមពលដែលអាច​ប្រើបាននៃ គ្រឿងបរិក្ខារបស់គ្រឿងទទួល ។

ការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល[កែប្រែ]

វិធីទីមួយស្តង់ដារនៃការ​ផ្សព្វផ្សាយ វិឌីអូរ​ និងសម្លេង ហើយពេលខ្លះវារៀបចំទិន្នន័យ​ផងដែរ ហើយវិធីទីពីរត្រូវបានប្រើប្រាស់​សំរាប់ទំនាក់ទំនង ។ ការផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុ​ឌីជីថល​ស្តង់ដារ​ អាចផ្តល់អោយ​អ្នកបំរើវិទ្យុរណប រឺអ្នកបំរើនៃផែនដី ។ ការផ្សព្វផ្សាយ​តាមប្រព័ន្ធវិទ្យុឌីជីថល បានធ្វើអោយមានទម្រង់ត្រឹមត្រូវ​សំរាប់អោយគ្រឿងចល័ត ហើយល្អសំរាប់ប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ចល័ត ប៉ុន្តែមិនដូចទៅនឹង​​ប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ឌីជីថលមួយ វាត្រូវការកន្លែងសំរាប់ដាក់អង់តែនវានៅមួយកន្លែង ។ ប្រព័ន្ធវិទ្យុឌីជីថលខ្លះ​ផ្តល់អោយនៅក្នុងក្រុមនៅក្នុងបុស្តិ៍ (IBOC) វាជា