Jump to content

វិសមភាពរវាងមធ្យម

ពីវិគីភីឌា

មានវិសមភាពរវាងមធ្យម។ ឧទាហរណ៍ ចំពោះចំនួន a1, a2, …, an យើងមាន HGAQ,

ដែល

(មធ្យមអាម៉ូនិក),
(មធ្យមធរណីមាត្រ),
(មធ្យមនព្វន្ធ),
(ការេមធ្យមរឹស).