វីនដូ ៩៨

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

មីក្រូសូប វីនដូ ៩៨ (អង់គ្លេសMicrosoft Windows 98) គឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់មីក្រូសូប ដែលត្រូវបានគេចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី២៥ មិថុនា ឆ្នាំ ១៩៩៨ ដោយភាគច្រើននៃលក្ខណៈពិសេសស្រដៀងគ្នាទៅនឹងវីនដូ ៩៥។ ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈពិសេសអំពីអ៊ិនធឺណិតជាច្រើនទៀត។