វីលីម ហ្សេកស្ពែរ

ពីវិគីភីឌា

វីលីម​ ហ្សេកស្ពែរ (អង់គ្លេស: William Shakespeare; ២៦ មេសា ឆ្នាំ ១៥៦៤២៣ មេសា ឆ្នាំ ១៦១៦) គឺជាអ្នកនិពន្ធក្នុងភាសាអង់គ្លេសមួយរូប ហើយលោកក៏ជាអ្នកនិពន្ធរឿងល្ខោនផងដែរ ហើយលោកគឺជាអ្នកសរសេរនិងជាអ្នកនិពន្ធក្នុងភាសាអង់គ្លេសមុនវិនាដនិពន្ធរបស់ពិភពលោក។ គាត់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាកវីនិពន្ធរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសហើយដែលនិពន្ធជា"ពាក្យកាព្យរឺពាក្យឃ្លោងឃ្លា"។ រាល់ស្នាដែនៃជីវិតការងាររបស់គាត់ដែលរួមបញ្ចូលនិងកិច្ចការរួម​ មានអត្ថបទចំនួន៣៨អត្ថបទដែលរួមមាន ១៥៤ប្រភេទនៃពាក្យឃ្លោង មានអត្ថបទប្រភេទកាព្យនិទានកថាវែងៗចំនួនពីរ ហើយនិងប្រភេទអត្ថបទកំនាព្យជាច្រើនទៀត។ ក្នុងកំឡុងពេលការងាររបស់គាត់​ គាត់បានធ្វើការបកប្រែនូវរាល់ភាសាដែលសំខាន់ៗនិងបានសរសេរបកប្រែអំពីរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនិពន្ធរឿងល្ខោនជាច្រើន។

ហ្សេកស្ពែរ កើតហើយនិងទទួលបាននូវភាពល្ប៉ាញល្បីឡើងនៅត្រឹមអាយុ១៨ឆ្នាំហើយគាត់បានរៀបការជាមួយនិងនារីម្នាក់ឈ្មោះ អានី ហាសាវេ(Anne Hathaway)ដែមានកូនចំនួន៣នាក់គឺ ស៊ូសានា(Susanna) ព្រមទាំង ហាមនែត (Hamnet)និង ជូឌីស(Judith)គឺជាកូនភ្លោះ។ នៅកំឡុងឆ្នាំ១៥៨៥ហើយនិង ១៥៩២គាត់បានចាប់ផ្តើមទទួលបាននៅភាពជោគជ័យនៅក្នុងរបររបស់គាត់ដែលគាត់បានក្លាយជាតួសំដែងប្រុសនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដុង និងជាអ្នកសរសេរនិងជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលហៅថា ជាអ្នកបំរើរបស់ ខុនណាងបន្ទាប់មកក៏បានលេចឮដំនឹងដល់អ្នកបំរើប្រុសរបស់ស្តេចជាច្រើនទៀត។ គាត់បានទទួលតំណែងជា(ស្ត្រាលហ្វូដ)Stratfordក្នុងកំឡុងឆ្នាំ 1613, ហើយនៅរយៈពេលបីឆ្នាំបន្ទាប់គាត់បានទទួលមរណៈភាព។ លោក វីលីម​ ហ្សេកស្ពែរបានកត់ត្រាទុកនូវរាល់ជីវិតការងាររបស់គាត់ ដែលមានដូចជាអំពីបញ្ហាទំរង់ទូទៅរបស់រូបរាងកាយរបស់គាត់ លក្ខណៈភេទ ជំនឿសាសនា ហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏រឿងរ៉ាវរបស់គាត់ត្រូវបានអ្នកដ៏ទៀតបានរៀបរាងវានិងរក្សាវាទុក​ ។[១]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. Shapiro 2005, xvii–xviii; Schoenbaum 1991, 41, 66, 397–98, 402, 409;.http://en.wikipedia.org/wiki/William_shakespeare#cite_note-Shapiro2005-3. Taylor 1990, 145, 210–23, 261–5