វឺជីល

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
វឺជីល

ភូប្ល៊ិអ៊ុស វែរហ្គ៊ីលីអ៊ុស ម៉ារ៉ូ (ឡាតាំង ៖ [Pvblivs Vergilivs Maro] error: {{lang}}: text has italic markup (help)) ឬ វឺជីល (អង់គ្លេសVirgil, Vergil; ១៥ តុលា ៧០ ឆ្នាំមុន គ.ស. - ២១ កញ្ញា ១៩ ឆ្នាំមុន គ.ស.) គឺជាអ្នកនិពន្ធកំណាព្យជនជាតិរ៉ូមបុរាណ កំណាព្យដែលគាត់បាននិពន្ធនឹងជាអំពីព្រះជាម្ចាស់និងទេវកថា ។ ការសរសេរដ៏ល្បីរបស់គាត់គឺ អេក្លូហ្គស៍ (Eclogues), ហ្សកហ្ស៊ីកស៍ (Georgics) និងវិរកថា អេណេអ៊ិត (Aeneid)