វៀតជេតអ៊ែរ

ពីវិគីភីឌា

ក្រុម​ហ៊ុន VietJet Air ជា​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​ថវិកា​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម​។ ក្រុមហ៊ុន​អាកាស​ចរ​ណ៍​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ឆ្នាំ 2007 ហើយ​បាន​ផ្តល់​ការ​ហោះ​ហើរ​ជា​លើក​ដំបូង​នៅ​ក្នុង​ខែ​ធ្នូ​ឆ្នាំ 201​​1 ចាប់​ពី​ខែ​ធ្នូ​ឆ្នាំ 201​​1 ដល់​ខែ​ធ្នូ​ឆ្នាំ 201​​4 ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​នេះ​បាន​បម្រើ​ការងារ​ចំនួន 10 លាន​នាក់​ដឹក​អ្នកដំណើរ​។ នៅ​ក្នុង​ខែ​កុម្ភៈ​ឆ្នាំ 201​​5 ក្រុមហ៊ុន​អាកាស​ចរ​ណ៍​នេះ​មាន​យន្តហោះ​ចំនួន 20 និង​មាន​ជើង​ហោះ​ហើរ​ទៅ​ឱ្យ​ភាគ​ច្រើន​បំផុត​នៃ​ព្រ​លាន​យន្តហោះ​នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម​និង​ទីក្រុង​ចំនួន 5 នៅ​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ី​។ នៅ​ឆ្នាំ 201​​4 ក្រុមហ៊ុន​នេះ​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​កិច្ច​សន្យា​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន Airbus ដើម្បី​ទិញ​យន្ត​ហោះ 63 ។