វែបសាយ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

វែបសាយ​ គឺជាការប្រមូលផ្តុំ នូវទំនាក់ទំនងទៅនឹង គេហទំព័រ រូបភាព វេដីអូ ឬក៏ជា ប្រដាប់ប្រើប្រាស់ទំនើប ដទៃទៀត ដែលបាន ធ្វើការទំនាក់ទំនងនឹង URL ជាញឹកញាប់ការកើតមានឡើងដោយការទិញ ឈ្មោះកម្មសិទ្ធិ ឬ លេខកូដអាស័យដ្ឋាន ដែលប្រើនៅលើវែបសាយតាមរយះ អ៊ីនធើណែត ។ វែបសាយ​ គឺជា ឯកសារមួយ ដែលជាតួរយ៉ាង គេសរសេរ បញ្ជូលលាយឡំគ្នាជាអត្ថបទយ៉ាងច្បាស់លាស់ ជាមួយ ទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយនៃ ភាសា HTMLXHTMLគេហទំព័រ មួយអាច ចូលរួមប្រតិបត្តិការជាធម្មតាពី វែបសាយដ៏ទៃទៀត ជាមួយនឹងទីកន្លែង និងតម្លៃសមរម្យ។ គេហទំព័រ​ គឺត្រូវបានចូលទៅដល់ និង ការផ្ទេរបញ្ជូនទៅមក ជាមួយ HTTP ដែលអាចផ្តល់ នូវ សុវត្តិភាព និង ភាពឯកជន សំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់អត្ថបទនៅលើគេហទំព័រ។ ឧបករណ៍ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ប្រើ គឺជាញឹញាប់ មើលទៅលើប្រភេទកន្លែងប្រើប្រាស់។ [១]

សេចក្តីបញ្ជាក់[កែប្រែ]