សង្កាត់បន្សាយរាក់

ពីវិគីភីឌា

សង្កាត់បន្សាយរាក់ (អង់គ្លេស: $ Sangkeat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មាន ភូមិ÷

សង្កាត់បន្សាយរាក់
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


1 22040101 បន្សាយរាក់ Bansay Reak ប្រកាសលេខ ១៧ អនក្រ.បក 2 22040102 កំណប់ Kamnab ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 3 22040103 រំដួលវាសនា Rumduol Veasna ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 4 22040104 សំបួរមាស Sambuor Meas ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 5 22040105 ត្នោត Tnaot ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 6 22040106 កសិ-ទេពពោធិវង្ស Kakse-Tepporthivong ប្រកាសលេខ ២៣៩៤ ប្រក 7 22040107 ខ្នាចឫស្សី Khnach Ruessei ប្រកាសលេខ ៤០០៨ ប្រក បំបែកចេញពីភូមិកសិ-ទេពពោធិវង្ស 8 22040108 ត្រពាំងម្អមសែនជ័យ Trapeang Maom Saen Chey ព្រំប្រទល់នៃសង្កាត់បន្សាយរាក់

សង្កាត់បន្សាយរាក់ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	សង្កាត់កូនក្រៀល សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង
 West	ឃុំគោកខ្ពស់ ស្រុកបន្ទាយអំពិល
 South	សង្កាត់បុស្បូវ សង្កាត់សំរោង ក្រុងសំរោង
 North	ប្រទេសថៃឡង់ដ៏