សង្កាត់សុខដុម

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

សង្កាត់សុខដុម មាន ៤ភូមិ គឺ÷

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

សាលាបឋមសិក្សាឡៅកា

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សុខាភិបាល[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធ[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

រមណីយដ្ឋាន[កែប្រែ]