សង្កាត់អូរស្មាច់

ពីវិគីភីឌា

សង្កាត់អូរស្មាច់ (អង់គ្លេស: $ Sangkeat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងសំរោង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ មាន ភូមិ÷

សង្កាត់អូរស្មាច់
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
២២០៤០៥០១ ភូមិអភិវឌ្ឍន៍ Akphivodth Village
២២០៤០៥០២ ភូមិចំការចេក Chamkar Chek Village
២២០៤០៥០៣ ភូមិដើមជ្រៃ កែឈ្មោះពី ជ្រៃ ទៅ ដើមជ្រៃ Derm Chrey Village
២២០៤០៥០៤ ភូមិគីរីមង្គល Kiri Mongkol Village
២២០៤០៥០៥ ភូមិរួតចំប៉ី Ruot Champei Village
២២០៤០៥០៦ ភូមិអូរស្មាច់ Ou Smach Village
២២០៤០៥០៧ ភូមិស្រះទឹក Sras Teuk Village
២២០៤០៥០៨ ភូមិអូរខ្លាឃ្មុំ Ou Khla khmum Village
  • ប្រកាសលេខ ២៣៩៤ ប្រក

ព្រំប្រទល់នៃសង្កាត់អូរស្មាច់

សង្កាត់អូរស្មាច់ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ប្រទេសថៃឡង់ដ៏
 West	ប្រទេសថៃឡង់ដ៏
 South	សង្កាត់កូនក្រៀល ក្រុងសំរោង
 North	ប្រទេសថៃឡង់ដ៏