សង្ឃស័ព្ទ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សង្ឃស័ព្ទសមណស័ព្ទ ជាពាក្យ​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ជាមួយ​ព្រះសង្ឃ​

ពាក្យ​និយាយ​ទៅកាន់​ព្រះសង្ឃ[កែប្រែ]

ពាក្យគ្រហស្ថ សង្ឃស័ព្ទ
ខ្ញុំ, នាងខ្ញុំ, ខ្ញុំបាទ ខ្ញុំព្រះករុណា, ខ្ញុំកណា, កូណា, កណា
បាទ, ចាស, ចា៎ កូណា, កណា
សួស្ដី, ជម្រាបសួរ សូមថ្វា យបង្គុំ
អរគុណ អរព្រះគុណ
លោក, លោកអ្នក ព្រះតេជព្រះគុណ, ព្រះតេជគុណ, តេជគុណ, ព្រះអង្គ, លោកម្ចាស់ ... (ភាសាអ្នកស្រុក៖ លោកបង, លោកកូន, លោកប្អូន, លោកមា, លោកតា, លោកក្មួយ ...)

ពាក្យ​សម្រាប់ព្រះសង្ឃនិយាយ​ទៅកាន់​គ្រហស្ថ[កែប្រែ]

សង្ឃស័ព្ទ ពាក្យគ្រហស្ថ
អាត្មា, អាត្មាភាព, (បុរាណ៖ អាចក្ដី) ខ្ញុំ
ញោម ហៅមនុស្ស​ទូទៅ​ដូចជា​ឪពុក មា្ដយ ជាដើម
ញាតិញោម ហៅមនុស្សទូទៅ
ចម្រើនពរ សួស្ដី, ជម្រាបសួរ, លា, ជម្រាបលា
ឧបាសក (អ៊ុ បា សក់) ហៅ​អ្នក​រក្សាសីល​ប្រុស
ឧបាសិកា (អ៊ុ បា សិ កា) ហៅ​អ្នក​រក្សាសីលស្រី


ពាក្យ​សម្រាប់ទាំងព្រះសង្ឃនិង​គ្រហស្ថ[កែប្រែ]

ពាក្យគ្រហស្ថ សង្ឃស័ព្ទ
បរិភោគ ឆាន់
ដេក សឹង
ដើរ និមន្ត
ឈរ ទ្រង់
អង្គុយ គង់
និយាយ មានសង្ឃដេកា, មានថេរដិកា
ខឹង ខ្ញាល់
ក្រោកពីដេក តើន
ឈឺ អាពាធ
បន្ទោរបង់ ដោះទុកសត្វ
ឈ្មោះ នាម, ព្រះនាម
គ្រឿងអាហារ ចង្ហាន់, ចង្ហិនបិណ្ឌបាត
គ្រឿងផឹក ភេសជ្ជៈ
ស្លាប់, មរណភាព អនិច្ចធម្ម, សុគត
ឲ្យ, ជូន, ឧបត្ថម្ភ ប្រគេន, ថ្វាយ, បូជា, បវារណា
អប់រំ, ប្រដៅ ... ទេសន៍, ទេសនា
ជើង ព្រះបាទ
ដៃ ព្រះហត្ថ
ខ្លួន កាយ, ព្រះកាយ
ភ្នែក ព្រះនេត្រ
ធ្មេញ ព្រះទន្ត
អណ្ដាត ព្រះជីវ្ហា
ច្រមុះ នេសា, ព្រះនេសា
ឈាម លោហិត, ព្រះលោហិត
ព្រះសូរង