សញ្ញាជាតិ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សញ្ញាជាតិ (អង់គ្លេសnational emblem) គឺជានិមិត្តសញ្ញាឬត្រាមួយដែលបានបម្រុងទុកសម្រាប់ប្រើជានិមិត្តសញ្ញានៃជាតិនោះដោយរដ្ឋជាតិរដ្ឋពហុជាតិមួយ ។ ប្រជាជាតិជាច្រើនមានត្រាឬនិមិត្តសញ្ញា លើសពីទង់ជាតិមួយនិងត្រាជាតិនិមិត្តរូបជាតិផ្សេងទៀត ដូចជាបក្សី ដើមឈើ ផ្កាជាតិ ៘ នឹងមាននៅក្នុង បញ្ជីនៃនិមិត្តរូបជាតិ

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:សញ្ញាជាតិ