សញ្ញាជាតិប៉ាគីស្ថាន

ពីវិគីភីឌា
សញ្ញាជាតិប៉ាគីស្ថានមានប្រើតាំងពីឆ្នាំ១៩៥៤

សញ្ញាជាតិប៉ាគីស្ថានបច្ចុប្បន្នមានប្រើតាំងពីឆ្នាំ១៩៥៤។

រចនានិងអត្ថន័យ[កែប្រែ]

  • នៅផ្នែកខាងលើជារូបអឌ្ឍច័ន្ទនិងផ្កាយ ដែលជាតំណាងអោយសាសនាឥស្លាម (សាសនាចំបងគេនៅប៉ាគីស្ថាន)។
  • នៅផ្នែកកណ្ដាលជាខែល (តំណាងអោយវិស័យកសិកម្ម) ចែកជា៤ផ្នែក ដែលមានរូបផលិតផលកសិកម្មចំបងគេទាំង៤ (កប្បាស់ កក់ តែ ស្រូវសាលី) ពេលសម័យបង្កើតសញ្ញានេះ។
  • នៅព័ទ្ធជុំវិញជាកំរងផ្កាចន្ធូ ដែលជាផ្កាជាតិប៉ាគីស្ថាន។ កំរងផ្កានេះតំណាងអោយបេតិកភ័ណ្ឌវប្បធម៌មូហ្គាល់​(ចក្រភពបុរាណនៅប៉ាគីស្ថាន)។
  • នៅខាងក្រោមមានខ្សែបូរចារឹកបាវចនាជាតិជាអក្សរអ៊ួរឌូថា « مان ، اتحاد ، نظم » ដែលមានន័យថា «សច្ចភាព ឯកភាព វិន័យ»។
  • សញ្ញាជាតិនេះប្រើពណ៌បៃតងនិងសដូចទង់ជាតិប៉ាគីស្ថានដែរ។