សណ្ឋាគារ

ពីវិគីភីឌា
សណ្ឋាគារ
ដិផ្លាហ្សាហួតែល នៅទីក្រុងញ៉ូវយ៉ក

សណ្ឋាគារ ឬផ្ទះសំណាក់ ឬអូតែល នៅភាសាបារាំង ឬហូតែល នៅភាសាអង់គ្លេស គីជាការផ្តល់ទីកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យដែលជាកន្លែងដែលភ្ញៀវអាចជួលគ្រែ​​ គ្រែដេកតូចៗ នៅសយនដ្ឋាន និង​ការចែកចាយបន្ទប់ទឹក ​កន្លែងសំរាប់អង្គុយលេង ហើយពេលខ្លះក៍មានផ្ទះបាយផងដែរ។

ក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជា ប្រទេសអង់គ្លេស ប្រទេសអៀកឡង់ ប្រទេសឥណ្ឌា និង​ ប្រទេសអូស្រ្តាលី ហើយពាក្យថា «ហូសតែល» (hostel) ជួនកាលនិយាយពីការបង្កើតផងដែរដើម្បីផ្តល់នូវ ការស្នាក់អាស្រ័យដល់ប្រជាជន។

ការណែនាំពីសណ្ឋាគារ[កែប្រែ]

តើអ្វីទៅជាសណ្ឋាគារ?
ចំលើយ សណ្ឋាគារជាកន្លែងសំរាប់បំរើសេវាកម្មដល់ភ្ញៀវសំរាប់ស្នាក់អាស្រ័យដែលមានការបំរើមួយចំនួនដូចជា ការផឹក ការទទួលទាន​ នឺង ផ្ដល់ជូននូវសកម្មភាពកំសាន្តផ្សេងៗ។ សណ្នាគារតែងតែបានផ្តល់នូវផាសុខភាពនិង​ទីស្នាក់អាស្រ័យដល់មនុស្សគ្រប់រូប ហើយសណ្ឋាគារដែលល្អជាសណ្ឋាគារដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយបរិស្ថានល្អ និង​ មានកន្លែងកីឡាសំរាប់ភ្ញៀវ។

ភាពខុសគ្នារវាងសណ្ឋាគារ[កែប្រែ]

There are several differences between hostels and hotels, including:

   Hostels tend to be budget-oriented; rates are considerably lower, and many hostels have programs to share books, DVDs and other items.
   For those who prefer an informal environment, hostels do not usually have the same level of formality as hotels.
   For those who prefer to socialize with their fellow guests, hostels usually have more common areas and opportunities to socialize. The dormitory aspect of hostels also increases the social factor.
   Hostels are generally self-catering.