សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែលអូម៉ូសែនលំដាប់ n

ពីវិគីភីឌា

សមីការ​ឌីផេរ៉ង់ស្យែល​អូម៉ូសែនលំដាប់ n​ គឺ​ជា​ប្រភេទ​មួយ​នៃ​សមីការឌីផេរ៉ងស្យែល​។ អនុគមន៍ពីរអថេរ ឯករាជ្យ f(x,y) អាចនិយាយថាអូម៉ូសែនដឺក្រេ n ប្រសិនបើ ចំពោះតំលៃ ឬ អនុគមន៍អាចកំនត់បាន។

ឧទាហរណ៍៖

អោយ =