សរស្វតីវីណា

ពីវិគីភីឌា
សរស្វតីវីណា
( ពិណឥណ្ឌា )
សរស្វតីវីណា
ប្រភេទ ពិណឥណ្ឌា
អត្ថន័យ វីណារបស់ព្រះនាងសរស្វតី
ប្រភេទ String instrument
Other names Saraswati guitar
Classification string
More articles or information រុទ្រៈវីណា
វីចិត្រាវីណា
ចិត្រាវីណា
​សរាវត្ទិ វីណា
​សរាវត្ទិ វីណា.
​សរាវត្ទិ វីណា.

សរស្វតីវីណា (អង់គ្លេស: Saraswati veena , ភាសាសំស្ក្រឹត: सरस्वती वीणा ) គឺ ពិណឥណ្ឌានិងសាស្ត្រាវុធក្នុងដៃរបស់ព្រះនាងសរស្វតី៕៚


កំណត់[កែប្រែ]