សាន់ត្យាហ្គោ

ដោយវិគីភីឌា
Santiago de Chile.jpg

សា​ន់​ត្យា​ហ្គោ គឺជារាជធានីនៃប្រទេសឈីលីនេះ។