សាន់ទីអាហ្គោ

ពីវិគីភីឌា

សា​ន់​ត្យា​ហ្គោ គឺជារាជធានីនៃប្រទេសឈីលីនេះ។