សាបាឌ័រ ដាលី

ពីវិគីភីឌា
សាបាឌ័រ ដាលី នៅឆ្នាំ ១៩៣៩

សាបាឌ័រ ហ្វេលីប យ៉ាសិង ដាលី អ៊ី ដ៉ូមេនេហ្ក ម៉ាក្វេសនៃផ៊ូបូល (កាតាឡាន: Salvador Felip Jacint Dalí i Domènech, marquès de Púbol) ឬត្រូវបានគេស្គាល់ថា សាបាឌ័រ ដាលី (១១ ឧសភា ឆ្នាំ ១៩០៤២៣ មករា ឆ្នាំ ១៩៨៩) គឺជាវិចិត្រករជនជាតិអេស្ប៉ាញ ។ គាត់មានភាពល្បីល្បាញជាមួយការងារគំនូរប្រភេទមនោគតិនិយម