សាលាប្រព័ន្ធសាលារដ្ឋស្រុកម៉ូបាល

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ប្រព័ន្ធសាលារដ្ឋស្រុកម៉ូបាល រឺ អ៊ែមស៊ីភីអ៊ែសអ៊ែស(Mobile County Public School System, MCPSS)គឺជាសាលាថ្នាក់ស្រុកមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅបរិវេនការិយាល័យកណ្ដាលសាលារដ្ឋស្រុកម៉ូបាលជាតំបន់ដែលមិនភ្ជាប់គ្នាមួយនៅឯស្រុកម៉ូបាល អាល់បាម៉ា សហរដ្ឋអាមេរិក[១][២]

អ៊ែមស៊ីភីអ៊ែសអ៊ែស(MCPSS) ថ្មីៗនេះបំរើការគ្រប់តំបន់ទាំងអស់នៃស្រុកម៉ូបាល រួមមាន ម៉ូបាលលើកលែងតែទីក្រុង សារ៉ាលេនទេដែលត្រូវបានបោះឆ្នោតបំបែកចេញពីស្រុកម៉ូបាលក្នុងខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០០៦ ។ អ៊ែមស៊ីភីអ៊ែសអ៊ែស(MCPSS) បំរើសេវានៅតាមទីក្រុង ជាយក្រុង និងជនបទ ។ សាលាអ៊ែមស៊ីភីអ៊ែសអ៊ែស(MCPSS)ទាំងអស់បានស្នើសុំអនុម័តយកគោលការណ៍ឯកសណ្ឋានសាលា ។ វាគឺជាប្រព័ន្ធសាលាដ៏ធំបំផុតនៅអាល់បាម៉ាហើយនិងជាប្រព័ន្ធសាលាធំៗទី ៥៦នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ។[១] [២], [៣]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. "Contact." Mobile County Public School System. Retrieved on June 26, 2010.
  2. "Mobile County Public Schools Central Office Campus." (direct image link) Mobile County Public School System. Retrieved on June 26, 2010.

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

Commons-logo.svg
វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង: