សាលារៀនសាធារណៈស៊ីតថល

ពីវិគីភីឌា

សាលារៀនសាធារណៈនៃ​ទីក្រុងស៊ីអាថឹល (Seattle Public Schools) គឺ​ជា​បណ្តា​​សាលារៀន​រដ្ឋ​មួយ​ចំនួន​ ​នៅ​ក្នុង​​ទីក្រុង ស៊ីអាថឹល រដ្ឋវ៉ាស៊ីងតោន នៃ​សហរដ្ឋអាមេរិក ។ ទីបញ្ជាការ​ធំ​របស់​សាលារៀន​សាធារណៈ​នៃ​ទីក្រុង​ស៊ីអាថឹល ស្ថិតនៅមជ្ឈមណ្ឌល សំរាប់ឧត្ដមភាពវិស័យអប់រំ ចនស្ទែនហ្វដ

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង: