សាសនាជេន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ជាសាសនាមួយដែលមានក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយ។ សាសនាមានគោលការផ្អែកលើមាគ៌ាអហិង្សាដែរ។​​​