សុហ្វូគ្លេស

ពីវិគីភីឌា

សុហ្វូគ្លេស (/ˈsɒfəklz/; Sophoklēs, Greek: sopʰoklɛ̂ːs; 497/6 BC – winter 406/5 BC)[១] គឺជាអ្នកសរសេរបទល្ខោននិងសោកនាដកម្មជនជាតិក្រិក ។ ការងារដ៏ល្បីល្បាញរបស់គាត់ជាអុយឌីផុសរិច អុយឌីផុសអ៉ែតកូឡូនុស អាន់ទីហ្គូណេ[១][២]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. ១,០ ១,១ Sommerstein (2002), p. 41.
  2. Lloyd-Jones 1994, p. 7.