ស៊ីវមិន

ពីវិគីភីឌា

ស៊ីវមិន តារាចម្រៀងកូរ៉េខាងត្បូង កើតនៅថ្ងៃទី 26 ខែមីនាឆ្នាំ 1990