ស្ថានីយ៍ភ្នំល្អាង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ក្នុងឆ្នាំ១៩៦៧ នៅភ្នំល្អាង ខេត្តកំពត លោក កាបូណែល បានឃើញនូវសំណល់ពពួកសត្វ និង កន្លែងផលិតឧបករណ៍ថ្មដែលបង្ហាញថាមានមនុស្សជាអ្នកផលិត។ នៅក្នុងស្ថានីយ៍ភ្នំល្អាងនេះ គេប្រទះឃើញឧបករណ៍ធ្វើអំពីឆ្អឹងសត្វជាច្រើន ប៉ុន្តែមិនបានឃើញឧបករណ៍សម្រាប់ច្នៃនោះទេ[១]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. សៀវភៅប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ ត្រឹង ងា ឆ្នាំ១៩៧៣