ស្ថានីយ៍វិទ្យុ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

រហូតមកទល់ឆ្នាំ២០០៣ កម្ពុជាមានស្ថានីយ៍វិទ្យុ AM ចំនួន២ និងស្ថនីយ៍វិទ្យុFM ចំនួន១៧។

 • វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និង FM 96
 • វិទ្យុរាជធានីភ្នំពេញ FM 103 MHz ៖គឺជាស្ថានីយ៍ដែលទទួលបានការនិយមស្តាប់ច្រើនជាងគេ (យោងតាមការសិក្សារបស់ BBC)
 • វិទ្យុកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ FM 98 MHz
 • វិទ្យុ LOVE FM FM 97.5MHz ៖​ ស្ថានីយ៍តែ១គត់នៅកម្ពុជាដែលមានការផ្សាយពេញម៉ោង ជាភាសាអង់គ្លេស
 • វិទ្យុអូស្ត្រាលី Radio Australia 101.5FM ៖ផ្សាយ២៤ម៉ោងក្នុង១ថ្ងៃ
 • BBC World Service Radio FM 100​ ៖ផ្សាយ២៤ម៉ោងក្នុង១ថ្ងៃ
 • វិទ្យុអប្សរា FM 97 MHz
 • វិទ្យុសំបុកឈ្មុំ FM 105 MHz
 • វិទ្យុអាស៊ីសេរី
 • វិទ្យុខ្មែរFM FM 107 MHz
 • វិទ្យុ Sweet FM FM 88 MHz
 • មជ្ឈមណ្ឌលព៌តមានស្ត្រី FM 102 MHz
 • វិទ្យុ FM 90 MHz
 • វិទ្យុ FM 99 MHz