ស្ថានីយ៍អន្លង់ផ្តៅ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្ថានីយ៍នេះរកឃើញដោយលោក ហង់រី ម៉ង់ស៊ុយ នៅឆ្នាំ ១៩០២ ស្ថិតនៅប្រមាណជា ៣០គីឡូម៉ែត្រ ទិសខាងត្បូងឈៀងខាងកើតស្ថានីយ៍សំរោងសែនជាប់ស្ទឹងជីនិត[១]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. សៀវភៅប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ ត្រឹង ងា