ស្រីគោត្តបុរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្រីគោត្តបុរៈ ជានគរមន ដ៏មានវ័យចំណាស់ជាងគេ