ស្រុកអូររាំង

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្រុកអូររាំងមាន២ឃុំ៖