ហរិរាជ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ហរិរាជ
ព្រះ
រជ្ជកាលរជ្ជកាលព្រះថោង
សន្តតិវង្សព្រះថោង
បិតាកុម៉ែរាជ
មាតាធារាវត្តី
ប្រសូតនគរគោកធ្លក
សុគតនគរគោកធ្លក

ព្រះហរិរាជ រជ្ជកាល (កុម៉ែរាជ) ជាព្រះកែវហ្វា ក្នុងសម័យកាលរបស់បិតារបស់ទ្រង់ព្រះថោង។