ហ្គីឡឺម៉ូ ឡាសសូ

ពីវិគីភីឌា
ហ្គីឡឺម៉ូ ឡាសសូ
Guillermo Lasso July 2021.jpg
Lasso in July 2021
ប្រធានាធិបតីអេក្វាឌ័រទី 47
ក្នុងការិយាល័យ
24 May 2021
អនុប្រធានAlfredo Borrero
មុនLenín Moreno
Superminister of the Economy
ក្នុងការិយាល័យ
17 August 1999 – 24 September 1999
Served with Ana Lucía Armijos (as Minister)
ប្រធានាធិបតីJamil Mahuad
មុនPosition established
បន្ទាប់Position abolished
Governor of Guayas
ក្នុងការិយាល័យ
10 August 1998 – 17 August 1999
ប្រធានាធិបតីJamil Mahuad
មុនGuido Chiriboga Parra
បន្ទាប់Benjamín Rosales Valenzuela
ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួន
កើត
Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza

(1955-11-16) 16 November 1955 (អាយុ 67)
Guayaquil, Ecuador
គណបក្ស​នយោបាយCreating Opportunities
ពន្ធភាពMaría de Lourdes Alcívar (m. 1980) «Did not recognize date. Try slightly modifying the date in the first parameter.»"Marriage: María de Lourdes Alcívar to ហ្គីឡឺម៉ូ ឡាសសូ" Location:ទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrProp (linkback://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%82%E1%9E%B8%E1%9E%A1%E1%9E%BA%E1%9E%98%E1%9F%89%E1%9E%BC_%E1%9E%A1%E1%9E%B6%E1%9E%9F%E1%9E%9F%E1%9E%BC)
កូន5
លំនៅដ្ឋានCarondelet Palace
ការអប់រំPontifical Catholic University of Ecuador (dropped out)
គេហទំព័រOfficial website

Guillermo Lasso Mendoza កើតថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ១៩៥៥ នៅ Guayaquil បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋអេក្វាទ័រចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ២៤ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០២១ ។