ហ្គ៉ាយ៉ាទ្ម៉ុនតា

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ហ្គ៉ាយ៉ាទ្ម៉ុនតា
ព្រះអាទិត្យ
Gayatri Mantra.jpg
ហ្គ៉ាយ៉ាទ្ម៉ុនតា នៃ ព្រះនាងហ្គ៉ាយ៉ាទ្រី
Devanagariगायत्री (मन्त्रः)
Sanskrit TransliterationGayatri Mantra
Abodeព្រះនាងហ្គ៉ាយ៉ាទ្រី
Regionព្រហ្មញ្ញសាសនា
ព្រហ្មញ្ញ សាសនា
ហ្គ៉ាយ៉ាទ្ម៉ុនតា នៃ ព្រះនាងហ្គ៉ាយ៉ាទ្រី.

ហ្គ៉ាយ៉ាទ្ម៉ុនតា (ភាសាសំស្ក្រឹតगायत्री (मन्त्रः) អង់គ្លេសGayatri mantraសៀមคายตรี มนตรา) វាគឺជាការអធិស្ឋានសម្រាប់ការគោរពបូជានិងការចងចាំ ព្រះនាងហ្គ៉ាយ៉ាទ្រី និង ព្រះអាទិត្យនៅ ព្រហ្មញ្ញសាសនា និង ព្រហ្មញ្ញ សាសនា. [១][២]

ការថ្វាយបង្គំ[កែប្រែ]

[៣][៤] ជា ភាសាសំស្ក្រឹត:

ॐ भूर् भुवः सुवः ।
तत्स॑वि॒तुर्वरेण्यं॒
भर्गो॑ दे॒वस्य॑धीमहि ।
धियो॒ यो नः॑ प्रचो॒दया॑त् ॥
ជាភាសាខ្មែរ។
អូម ភូ(រ) ភូវ(ហ) ស្វា(ហ)
ត័ត សាវិទូ(រ) វារេន​យ័ម
ភារគោ ទេវាស្យៈ ធិមហិ
ធិយោ យោ ណៈ ប្រៈចូទយ័ត។
– Rigveda 3.62.10[៥]

កំណត់[កែប្រែ]

  1. Staal, Frits (June 1986) "The sound of religion" Numen 33 (Fasc. 1): 33–64 doi:10.1163/156852786X00084 JSTOR 3270126
  2. Shults, Brett (May 2014) "On the Buddha's Use of Some Brahmanical Motifs in Pali Texts" Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies 6: 119
  3. B. van Nooten and G. Holland, Rig Veda. A metrically restored text. Cambridge: Harvard Oriental Series (1994).[១]
  4. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named carpenter31
  5. Guy L. Beck (2006) Sacred Sound: Experiencing Music in World Religions Wilfrid Laurier University Press p. 118 ISBN 978-0-88920-421-8