ហ្គ៉ាយ៉ាទ្ម៉ុនតា

ពីវិគីភីឌា
ហ្គ៉ាយ៉ាទ្ម៉ុនតា
ព្រះអាទិត្យ
ហ្គ៉ាយ៉ាទ្ម៉ុនតា នៃ ព្រះនាងហ្គ៉ាយ៉ាទ្រី
Devanagariगायत्री (मन्त्रः)
Sanskrit TransliterationGayatri Mantra
Abodeព្រះនាងហ្គ៉ាយ៉ាទ្រី
Regionព្រហ្មញ្ញសាសនា
ព្រហ្មញ្ញ សាសនា
ហ្គ៉ាយ៉ាទ្ម៉ុនតា នៃ ព្រះនាងហ្គ៉ាយ៉ាទ្រី.

ហ្គ៉ាយ៉ាទ្ម៉ុនតា (ភាសាសំស្ក្រឹត: गायत्री (मन्त्रः) អង់គ្លេស: Gayatri mantraថៃ: คายตรี มนตรา) វាគឺជាការអធិស្ឋានសម្រាប់ការគោរពបូជានិងការចងចាំ ព្រះនាងហ្គ៉ាយ៉ាទ្រី និង ព្រះអាទិត្យនៅ ព្រហ្មញ្ញសាសនា និង ព្រហ្មញ្ញ សាសនា. [១][២]

ការថ្វាយបង្គំ[កែប្រែ]

[៣][៤] ជា ភាសាសំស្ក្រឹត:

ॐ भूर् भुवः सुवः ।
तत्स॑वि॒तुर्वरेण्यं॒
भर्गो॑ दे॒वस्य॑धीमहि ।
धियो॒ यो नः॑ प्रचो॒दया॑त् ॥
ជាភាសាខ្មែរ។
អូម ភូ(រ) ភូវ(ហ) ស្វា(ហ)
ត័ត សាវិទូ(រ) វារេន​យ័ម
ភារគោ ទេវាស្យៈ ធិមហិ
ធិយោ យោ ណៈ ប្រៈចូទយ័ត។
– Rigveda 3.62.10[៥]

កំណត់[កែប្រែ]

  1. Staal, Frits (June 1986). "The sound of religion". Numen 33 (Fasc. 1): 33–64. DOI:10.1163/156852786X00084.
  2. (May 2014)"On the Buddha’s Use of Some Brahmanical Motifs in Pali Texts". Journal of the Oxford Centre for Buddhist Studies 6.
  3. B. van Nooten and G. Holland, Rig Veda. A metrically restored text. Cambridge: Harvard Oriental Series (1994).[១] Archived 2016-04-08 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.
  4. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named carpenter31
  5. Guy L. Beck (2006). Sacred Sound: Experiencing Music in World Religions. Wilfrid Laurier University Press. p. 118. ល.ស.ប.អ. 978-0-88920-421-8. https://books.google.com/books?id=t-IeHbqAfSsC&pg=PA118.