ហ្វ៊ុមិអុ គីស៊ីដា

ពីវិគីភីឌា

ហ៊្វុមិអុ គីសុីដា (岸田文雄, គីសុីដា ហ្វ៊ុមិអុ កើតថ្ងៃទី ២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ១៩៥៧) គឺជាអ្នកនយោបាយជប៉ុន ហើយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន និងជាប្រធានគណបក្ស គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យសេរី (LDP) តាំងពីឆ្នាំ២០២១។ លោកជាសមាជិកនៃសភាតំណាងពីមុនមក លោកធ្លាប់បម្រើការ ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសពីឆ្នាំ ២០១២ ដល់ឆ្នាំ ២០១៧ និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិស្តីទីក្នុងឆ្នាំ ២០១៧។ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៧ ដល់ឆ្នាំ ២០២០ លោកក៏បានធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យសេរី(LDP) ផងដែរ។

ហ្វ៊ុមិអុ គីសុីដា
岸田 文雄
រូបផ្លូវការ ឆ្នាំ ២០២១
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃជប៉ុន
ក្នុងការិយាល័យ
៤ តុលា ២០២១
ព្រះមហាក្សត្រណារ៉ូហុីតូ
មុនយ៉ូស៊ីហ៊ី សូហ្គា
ប្រធានគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យសេរី
ក្នុងការិយាល័យ
២៩ កញ្ញា ២០២១
អនុប្រធានតារ៉ូ អាសូ
Secretary-Generalអាគីរ៉ា អាម៉ារី
តូសុីមីតសូ ម៉ូតេជី
មុនយ៉ូស៊ីហ៊ី សូហ្គា
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស
ក្នុងការិយាល័យ
៤ វិច្ឆិកា ២០២១ – ១០ វិច្ឆិកា ២០២១
នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនគាត់
មុនតូសុីមីតសូ ម៉ូតេជី
បន្ទាប់យ៉ូសុីម៉ាសា ហាយាសុី
ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួន
កើត
(១៩៥៧-0៧-២៩) Expression error: Unrecognized punctuation character "២". ១៩៥៧ (អាយុ Expression error: Unrecognized punctuation character "១".)
សុីប៊ូយ៉ា, តូក្យូ, ជប៉ុន
គណបក្ស​នយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរី
ពន្ធភាពYuko Kishida (m. កំហុស៖ ពេលវេលាមិនត្រឹមត្រូវ) «Not recognized as a date. Years must have 4 digits (use leading zeros for years < 1000).»"Marriage: Yuko Kishida to ហ្វ៊ុមិអុ គីស៊ីដា" Location:ទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrPropទំព័រគំរូ:Placename/do-adrProp (linkback://km.wikipedia.org/wiki/%E1%9E%A0%E1%9F%92%E1%9E%9C%E1%9F%8A%E1%9E%BB%E1%9E%98%E1%9E%B7%E1%9E%A2%E1%9E%BB_%E1%9E%82%E1%9E%B8%E1%9E%9F%E1%9F%8A%E1%9E%B8%E1%9E%8A%E1%9E%B6)
កូន
ការអប់រំKaisei Academy
សាលាមាតាWaseda University (LLB)
ហត្ថលេខា

ឯកសារយោង[កែប្រែ]