ឡងប៊ិច (កាលីផ្វនញ៉ា)

ពីវិគីភីឌា
ឡងប៊ិច

ឡងប៊ិច គឺជាទីក្រុងមួយស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងកាលីផ្វនញ៉ា(California) តាមឆ្នេរប៉ាស៊ីភ្វិកនៃសហរដ្ឋអាមេរិក ។ ទីក្រុងនេះគឺជាទីក្រុងធំបំផុតទី៣៩ក្នុងប្រទេស និងក៏ជាទីក្រុងធំបំផុតទី៧ក្នុងកាលីផ្វនញ៉ា ។ កាលពីឆ្នាំ២០១០ អត្រាប្រជាជនមានដល់ទៅ​៤៦២,២៥៧នាក់ ។ លើសពីនេះ ឡងប៊ិចគឺជាទីក្រុងធំបំផុតទីពីរក្នុងតំបន់ទីរួមក្រុង ឡស អ៊ែនជេលែស ហើយនិងជាទីក្រុងសំខាន់នៃច្រាំងទន្លេ ឡង ប៊ិច ឡស អ៊ែនជេលែស បញ្ចូលជាតំបន់ស្ថិតិ ។

តំនភ្ជាប់ក្រៅ[កែប្រែ]

វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង: