ឡាហ្គូន

ពីវិគីភីឌា
ឡាហ្គូនខារ៉ាបូហ្គាសហ្គុលនៅប្រទេសតួរមិននីស្ថាន

ឡាហ្គូន (ឬ ខ្ពប​សមុទ្រ) ជាបឹងទឹកប្រៃ​ រាក់ ដែលខណ្ឌចែកពីសមុទ្រដោយ ឆ្នេរខ្សាច់ ល្បាប់ រឺផ្កាថ្ម។