អង្គការរៃយំ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
អង្គការរៃយំ
Reyum logo.gif
ស្ថាបនិកលី ដាវុទ្ធ​ និង Ingrid Muan
ទីតាំងភ្នំពេញ កម្ពុជា

អង្គការរៃយំ គឺជាស្ថាប័នមិនរកប្រាក់កម្រៃ និងក្រៅរដ្ឋាភិបាល។ អង្គការនេះធ្វើការទៅលើសិល្ប និង វប្បធម៌។ អង្គការនេះត្រូវបង្កើតឡើងដោយលោក លី ដាវុទ្ធ​ និង Ingrid Muan នៅឆ្នាំ ១៩៩៨ ក្នងគោលបំណងផ្តល់វេទិកាស្រាវជ្រាវ ការពារ និងផ្សព្វផ្សាយអំពីប្រពីណៃ និងទំនៀមទំលាប់​ខ្មែរ​។ តាមរយៈការតាំងពិពណ៌ព្រឹត្តិការណ៍និងបោះពុម្ភផ្សាយ, រៃយំមានគោលបំណងដើម្បីជំរុញការផ្លាស់ប្តូរគំនិតមួយខណៈពេលដែលការបង្ហាញការច្នៃប្រឌិតនិងការជំរុញលើកទឹកចិត្តការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត។ សកម្មភាពទាំងអស់ធ្វើបទបង្ហាញដោយរៃយំគឺការបើកចំហជាសាធារណៈ និងឥតគិតថ្លៃ។