អង្គការសង្គមអភិរក្សសត្វព្រៃ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អង្គការសង្គមអភិរក្សសត្វព្រៃ (អង់គ្លេសWildlife Conservation Society អក្សរកាត់ WCS) គឺជាអង្គការមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសួនសត្វ Bronx Zoo[១] ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៨៩៥ ក្នុងនាមជា New York Zoological Society (NYZS) ហើយបច្ចុប្បន្ននេះ មានក្រុមការងារជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងបុគ្គលិក ជាង ២០០នាក់ ដែលកំពុងគ្រប់គ្រងគម្រោងអភិរក្សសត្វព្រៃនានាជាង ៥០០គម្រោងក្នុងប្រទេសប្រមាណ ៦០ ដែលគ្រប់ដណ្តប់លើផ្ទៃដីប្រមាណ ២០០ million ទំព័រគំរូ:Convert/empty/Loffacres (៨១០០០០ គ.ម) ជុំវិញពិភពលោក។ It also runs five facilities in New York City: the Bronx Zoo, Central Park Zoo, New York Aquarium, Prospect Park Zoo and Queens Zoo which together welcome over 4 million visitors per year.[២] All of its New York City, USA facilities are accredited by the Association of Zoos and Aquariums (AZA).[៣]


មើលផងឌេរ[កែប្រែ]

កំណត់ចំណាំ[កែប្រែ]

  1. "Wildlife Conservation Society"ct.gov/dEP។ State of Connecticut, Department of Environmental Protectionhttp://www.ct.gov/dEP/cwp/view.asp?A=2723&Q=325792។ បានយកមក 28 May 2010 
  2. "About Us"wcs.org។ Wildlife Conservation Societyhttp://www.wcs.org/about-us.aspx។ បានយកមក 28 May 2010 
  3. "List of Accredited Zoos and Aquariums"aza.org។ Association of Zoos and Aquariumshttp://www.aza.org/current-accreditation-list/។ បានយកមក 27 May 2010 

Cite error: <ref> tag with name "themannahattaproject" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "newyorker" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "saving_bison" defined in <references> is not used in prior text.
Cite error: <ref> tag with name "hornaday" defined in <references> is not used in prior text.

Cite error: <ref> tag with name "hancocks" defined in <references> is not used in prior text.

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

ទំព័រគំរូ:Zoos of WCS ទំព័រគំរូ:Zoos of New York ទំព័រគំរូ:Zoos