អរិយធម៏

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អរិយធម៏ គឺជាពេលកំណត់វាទប្បនិវាទករមួយដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងរបៀប​ទំនាក់ទំនង។​​​ ជាដំបូង,​ អ្វីដែលជាពេលកំណត់ ដែលធ្លាប់មាន គឺយោងទៅតាមសម្ហារះហើយនឹងឧបករណ៏ប្រើប្រាស់មួយផ្នែកនៃវប្បធម៏របស់មនុស្សដែលស្មុគស្មាញនៅពេលកំណត់នៃបច្ចេកវិជ្ជា,​​ វិទ្យាសាស្រ្ដ ហើយនឹង ការបែងចែកការងារ។ ដូច្នោះ អរិយធម៏គឺជា ឋានានុក្រមទូទៅ​​ និង ជានគរូបនីយកម្ម។ នៅក្នុងបរិបទតន្ដី,មនុស្សជាច្រើនបានហៅថា"អរិយធម៏ដ៏ខ្ពងខ្ពស់" ដោយបានបំបែងពួកគេពីក្រុមមនុស្សអាក្រក់, សាហាវ ហើយជាមនុស្សដំបូងនៅក្នុងខណះពេល