អស់កល្ប

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អស់កល្ប (អង់គ្លេស: Eternity) មានន័យថាជារៀងរហូត ឬគ្មានទីបញ្ចប់។

គំនិតស្ដីអំពីភាពអស់កល្ប ដែលគំនិតនេះទាក់ទងនឹងព្រះ ជាគំនិតដ៏សំខាន់នៅក្នងទេវវិទ្យា។ ពួកវេទនិយមនិយាយថាព្រះមាននៅ អស់កល្បជានិច្ច។ ពួកគេយល់ឃើញដូច្នេះ ដោយផ្អែកលើនិយមន័យនៃពាក្យ "អស់កល្ប" ដែលត្រូវបានប្រើ។ ម្យ៉ាងព្រះមាននៅ អស់កល្បជានិច្ច គឺមាននៅគ្មានទីបញ្ចប់ឡើយ ទាំងក្នុងពេលអតីតកាល បច្ចុប្បន្ន និងអនាគត។ ម្ប៉ាងទៀតព្រះមាននៅ ក្នុងពេលវេលាដ៏អស់កល្ប ឬមាននៅគ្រប់ពេលទាំងអស់។ ការកំណត់មួយផ្សេងទៀតបញ្ជាក់ថាព្រះស្ថិតនៅក្រៅពេលវេលា ខុសពីគំនិតរបស់មនុស្ស។ ព្រះមានបន្ទូលអំពីអង្គទ្រង់ថាជា “ដើមដំបូង និងជាទីបញ្ចប់។” ហើយថាព្រះអង្គជា “ព្រះអម្ចាស់ដែលគង់នៅសព្វថ្ងៃ គង់នៅតាំងពីដើម ហើយដែលត្រូវយាងមក គឺព្រះដ៍មានព្រះចេស្ដាលើអ្វីៗទាំងអស់។”[១][២]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. editor, John S. Feinberg ; John S. Feinberg, general (2006) No one like Him : the doctrine of God ([Rev. ed.]. ed.) Wheaton. Ill.: Crossway Books pp. 255–256 ISBN 978-1581348118
  2. editor, John S. Feinberg ; John S. Feinberg, general (2006) No one like Him : the doctrine of God ([Rev. ed.]. ed.) Wheaton. Ill.: Crossway Books pp. 428–433 ISBN 978-1581348118