អាណាចក្រ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ការគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់ ឬដែនដីដែលគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់។​