អាទិច្ចវង្ស (ឥន្ទព័ទ្ធ)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
អាទិច្ចវង្ស
ព្រះបាទ
បុត្រព្រះថោង
ប្រសូតនគរឥន្ទព័ទ្ធ
សុគតនគរឥន្ទព័ទ្ធ

ព្រះបាទអាទិច្ចវង្ស គឺជាព្រះបិតារបស់ព្រះថោងដែលទ្រង់សោយរាជ្យនៅនគរឥន្ទព័ទ្ធ នៅប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីបុរាណ។ ក្នុងពង្សាវតារខ្មែរ ស្ដេចនេះទ្រង់បានបំបោះបង់ព្រះថោងចេញពីព្រះនគរ ទើបព្រះថោងភៀសព្រះកាយមកដល់នគរគោកធ្លក។ សព្វថ្ងៃនគរគោកធ្លកគឺប្រទេសខ្មែរ ហើយទ្រង់បង្កើតរាជវង្សមួយនៅខ្មែរ។


មុនដោយ
នគរឥន្ទព័ទ្ធ
ម.គ.ស ២៦៧-??
តដោយ
អនុជពៅរបស់ព្រះថោង


ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • [វិគីប្រភពដើម]
  • ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដោយលោក រស់ ចន្ទ្រាបុត្រ (ភាគរឿងនិទាន)