អាន័ន្ទ បន្យារជុន

ពីវិគីភីឌា
Anand Panyarachun
อานันท์ ปันยารชุน
Anand Panyarachun in 2010
18th Prime Minister of Thailand
ក្នុងការិយាល័យ
10 June 1992 – 22 September 1992
ព្រះមហាក្សត្រBhumibol Adulyadej
មុនMeechai Ruchuphan (Acting)
បន្ទាប់Chuan Leekpai
ក្នុងការិយាល័យ
2 March 1991 – 23 March 1992
ព្រះមហាក្សត្រBhumibol Adulyadej
មុនChatichai Choonhavan
បន្ទាប់Suchinda Kraprayoon
ព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួន
កើត (1932-08-09) 9 August 1932 (អាយុ 91)
Bangkok, Siam
សញ្ជាតិThai
ពន្ធភាពM.R. Sodsri Panyarachun (née Chakrabandhu)
សាលាមាតាTrinity College, Cambridge
វិជ្ជាជីវៈDiplomat
ហត្ថលេខា

អាន័ន្ទ បន្យារជុន ( ថៃ: อานันท์ ปันยารชุน , RTGS ៖ Anan Panyarachun, ត្រូវបញ្ចេញសំឡេង [ʔāː.nān pān.jāː.rā.t͡ɕʰūn] ; កើតថ្ងៃទី 9 ខែសីហា ឆ្នាំ 1932) គឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ ប្រទេសថៃពីរដង៖ ម្តងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩១-១៩៩២ និងម្តងទៀតក្នុងពាក់កណ្តាលចុងក្រោយនៃឆ្នាំ១៩៩២ ។ គាត់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផ្តួចផ្តើមកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយ ដែលមួយក្នុងចំនោមនោះគឺការព្រាង "រដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាជន" របស់ប្រទេសថៃដែលត្រូវបានប្រកាសឱ្យប្រើនៅឆ្នាំ ១៩៩៧ និងដាក់និរាករណ៍នៅឆ្នាំ ២០០៦ ។ អាន័ន្ទ បានទទួលពានរង្វាន់ រ៉ាម៉ុនម៉ាក់សាយសាយ សម្រាប់សេវារដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៧ ។[ត្រូវការអំណះអំណាង]