Jump to content

អាពាហ៍ពិពាហ៍បែបគ្រិស្តសាសនា

ពីវិគីភីឌា

អាពាហ៍ពិពាហ៍បែបគ្រិស្តសាសនា គឺជាអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយបែប ដែលត្រូវបានគេអនុវត្តភាគច្រើននៅបណ្តាប្រទេសប៉ែកអឺរុប ដែលសំបូរទៅដោយអ្នកកាន់ សាសនាគ្រិស្ត ហើយក៏កំពុងតែត្រូវបានរីកសាយទៅដល់ប្រទេសមួយចំនួនទៀតផងដែរ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

អត្ថន័យនៃពិធី[កែប្រែ]

តាមរយៈការបង្រៀនរបស់ព្រះវិហារអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍និងការរៀបចំមង្គលការ គូស្នេហ៍ ទាំងពីរត្រូវស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងពេលដ៏ខ្លាំងក្លានៃការត្រៀមផ្នែកស្មារតីសំរាប់ការរៀបការរបស់ពួកគេ។ វារួម មានមិនត្រឹមតែការបង្រៀនតាមបែបសាសនាបុណ្ណោះទេ តែវាផ្តល់នូវការពិចារណាស៊ីជំរៅនិងសង្កត់ធ្ងន់ទៅ លើធម្មជាតិនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានលក្ខណៈបរិសុទ្ធផងដែរ។ គូស្នេហ៍ចាប់ផ្តើមមានការយល់ដឹង កាន់តែ ប្រសើរចំពោះសហគមន៍វិហារក្នុងតំបន់ និងទទួលបាននូវការអធិដ្ឋានពីវិហារផងដែរ។ គូស្នេហ៍ត្រូវតែធ្វើ ការអធិដ្ឋានទាំងម្នាក់ឯង ទាំងអស់គ្នានិង ទាំងជាមួយអ្នកដែលនឹងរៀបការ ព្រមទាំងត្រូវចូលរួមអោយទៀង ទាត់នៅក្នុងពិធីសាសនារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យ ព្រោះវាជាផ្នែកមួយសារៈសំខាន់ណាស់ នៃការត្រៀមសំរាប់ អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេ។ ប្តីប្រពន្ធនឹងផ្គត់ផ្គង់តំរូវការរបស់គ្នានិងគ្នា រួមទាំងកូនៗរបស់គេជាមួយនឹងភាព ទន់ភ្លន់ សប្បុរស និង សេចក្តីមេត្តានៃព្រះយេស៊ូ។ ពួកគេនឹងត្រូវបំពេញអោយបាននូវតំរូវការដ៏ធំបំផុត និង ធ្វើការបញ្ចប់នូវការបែងចែកនិងអសមភាពនៅក្នុងសង្គម។ នេះអាចធ្វើអោយគូស្នេហ៍យល់ថាទំនាក់ទំនងនិង អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គេ គឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងព្រះ ហើយការរៀបការនោះវាមិនត្រឹមតែជាទំនួលខុស ត្រូវមួយួប៉ុណ្ណោះទេ តែវាក៏ជាអំនោយទានមួយនៅក្នុងវិហារផងដែរ។

ពិធីនៃពាក្យពេជន៍ រួមនិងការពិចារណាទៅលើធាតុសំខាន់ៗនៃការបួងសួងរៀបការ ដាក់អោយមានការត្រៀមនូវការបួងសួងនេះ នៅក្នុងបរិបទបួងសួងនិង បញ្ចូលអោយកាន់តែជ្រៅនូវការវាយ តំលៃនៃគូស្នេហ៍ សំរាប់ការរៀបការ។ នៅពេលថ្ងៃរៀបការខិតជិតមកដល់ ឪពុកម្តាយនឹងប្រសិទ្ធិពរជ័យដល់ កូនប្រុសស្រីរបស់ពួកគេ នៅក្នុងភាពដ៏មហោឡារិកមួយ។

ពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍[កែប្រែ]

ពិធីនៃពាក្យពេជន៍និងការរៀបចំសំរាប់ការបួងសួងរៀបការ[កែប្រែ]

ការប្រារឰពិធីនៃពាក្យពេជន៍និងការរៀបចំសំរាប់ការបួងសួងរៀបការ ពិធីទាំងនេះ គឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងគោលបំនងនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍គ្រិស្តសាសនា ដែលនឹងរៀបចំ សំរាប់ ការ ធ្វើពិធីបង្ហាញភាពបរិសុទ្ធនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ពិធីទាំងនេះ នឹងជួយអោយគូស្នេហ៍ទាំងឡាយអាចបំពេញនូវ ការរៀបចំការបួងសួងសំរាប់មង្គលការរបស់ពួកគេ ហើយអាចអោយពួកគេស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពី ការបួងសួងរៀបការ និងគិតពិចារណាលើអត្ថន័យរបស់វា ហើយជ្រើសរើសនូវអ្វីដែ់ល់ផ្តល់អោយ និងបង្កើតជាទិដ្ឋភាពផ្សេងៗ។ការបួងសួងអាចកែសំរួលបាន ។ ការបួងសួងជាដំបូងត្រូវបានផ្តល់អោ់យ ដែល ទាក់ទងនឹងទស្សនៈផ្សេងៗនៃការបួងសួងរៀបការ។ បន្ទាប់មកមានការអានគម្ពីរប៊ីប ហើយគេចាប់ផ្តើម ត្រិះរិះ ពិភាក្សាពីបទពិសោធន៍ផ្សេងៗដែលទាក់ទង ចុងក្រោយក៏មានការបួងសួងបញ្ចប់មួយត្រូវបានធ្វើ ឡើង។ ប៉ុន្តែក៏អាចមានការបន្ថែមនូវការបួងសួងដទៃទៀតដែលបង្កើតរឺកែសំរួលដោយអ្នកចូលរួម រឺអ្នកដឹកនាំ។ នៅក្នុងពិធីនេះ អាចារ្យគឺជាប្រធានគ្រប់គ្រង។ គូស្នេហ៍ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តអោយបួងសួងខ្លះ ហើយសូត្រគម្ពីរជាសាធារណៈ និងចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាផងដែរ ព្រោះការចូលរួមរបស់ពួកគេនឹងជួយអោយ គេអាចរៀបចំតួនាទីរបស់គេក្នុងថានៈជាអ្នកបួងសួងរៀបការ។

កម្មវិធីនៅក្នុងពិធីពាក្យពេជន៍និងការរៀបចំសំរាប់ការបួងសួងរៀបការនេះ មានដួចជា ៖

 • ចំរៀង ៖ ការច្រៀងនូវចំរៀងរួមគ្នា
 • ការអញ្ជើញបួងសួង ៖ ប្រធានអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់អោយចំនាយពេល២រឺ៣នាទី បួងសួងស្ងាត់ៗ
 • បើកការបួងសួង ៖ ការបើកការបួងសួងចាប់ផ្តើមដោយអ្នកចូលរួមណាម្នាក់រឺដោយប្រធាន។

ដំបូង បើកការបួងសួងរៀបការ ដោយនិយាយថា ៖ ព្រះនៃពាក្យសន្យាដ៏រឹងមាំ សូមលឺនូវការបួងសួងរបស់ យើងសំរាប់មនុស្សដែលបានស្រលាញ់គ្នា ជាពិសេសក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិរបស់យើង។ សូមលឺនូវការបួង សួងរបស់គេសំរាប់យើង នៅពេលនេះនិងពេលថ្ងៃរៀបការរបស់យើង។ បន្ទាប់មកមានការសន្យា ការផ្គុំដៃ ការសច្ចា ការផ្លាស់ប្តូរចិញ្ចៀន ការអោយពរជាដើម ។

 • ការអានគម្ពីរប៊ីប ៖ គេដកតែផ្នែកខ្លះដែលទាក់ទងនឹងការរៀបការ មកសូត្រ។
 • ការអធិដ្ឋានបញ្ចប់ ៖ ប្រធាន រឺគូស្នេហ៍ជាអ្នកដឹកនាំការអធិដ្ឋាននេះ
 • ការអោយពរនិងការអនុញ្ញាតអោយចេញ ៖ អ្នកគ្រប់គ្រងបញ្ចប់ពិធីជាមួយការអោយពរជ័យដល់ គូស្នេហ៍ទាំងពីរ។
 • ចំរៀង ៖ ចំរៀងបញ្ចប់កម្មវិធីត្រូវបានច្រៀង

ពិធីអោយពរកូនប្រុសនិងកូនស្រី[កែប្រែ]

នៅពេលរយៈពេលនៃការរៀបការខិតជិតមកដល់ ឪពុកម្តាយត្រូវអោយពរដល់កូនទាំងពីរដែលជាអំនោយ ពីព្រះជាម្ចាស់។ ហើយសូមអោយព្រះនៅតែបន្តអោយពរជ័យនិងជួយថែរក្សាកូនរបស់ពួកគេ នៅក្នុងជីវិត ថ្មីនេះ។ ការសុំពរជ័យនេះក៏ធ្វើដល់អនាគតកូនប្រសារបស់គេផងដែរ។ ការសុំពរជ័យនេះអាចធ្វើឡើងនៅ ពេលពិសាអាហារនាពេលពិសេសមួយ។ គេអាចធ្វើពិធីនេះនៅផ្ទះរៀងៗខ្លួន រឺម្នាក់ម្តង រឺធ្វើរួមគ្នា ប្រសិនបើ អាច ។ ការលាដៃ គឺជាកាយវិការធម្មជាតិ និងបែបបុរាណមួយក្នុងការអោយពរនេះ។ ហើយក៏មានការអោយជាវត្ថុអំនោយផ្សេងៗដល់គ្នាផងដែរ។ ប៉ុន្តែ វាត្រូវតែជាអំនោយដែលខុសពីថ្ងៃរៀប ការ។

កម្មវិធីនៃពិធីសុំពរជ័យដល់កូនប្រុសនិងកូនស្រី[កែប្រែ]

 • ចំរៀង ៖ ចំរៀងរួមគ្នាត្រូវបានច្រៀង
 • ការអញ្ជើញបួងសួង ៖ ទាំងអស់គ្នាធ្វើសញ្ញាខ្វែង ហើយឪពុកម្តាយចាប់ផ្តើមនិយាយថា ៖ សូមអោយព្រះប្រទានពរដល់យើងដោយអំពើល្អយើងមាននិងសេចក្តីស្រលាញ់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក ជារៀងរហូត
 • ការអានគម្ពីរប៊ីប ៖ គម្ពីរត្រូវបានអាន ហើយស្តាប់ពាក្យនៅក្នុងគម្ពីរនោះ ដែលមានដូចជា អ្នកនឹង ស្រលាញ់ព្រះរបស់អ្នកអស់ពីបេះដូង ពីព្រលឹង និងគ្រប់ពីអ្វីៗទាំងអស់។ ចូរចាំពាក្យទាំងនេះនៅក្នុង ដួងចិត្តរបស់អ្នក ហើយសូត្រអោយកូនអ្នកស្តាប់និងនិយាយអំពីវានៅពេលអ្នកផ្ទះ និងពេលអ្នកនៅឆ្ងាយ ពេលអ្នកទន់ខ្សោយ និងពេលអ្នកមាំមួន។
 • ការបង្ហាញគម្ពីរប៊ីប ៖ ឪពុកម្តាយអោយគម្ពីរប៊ីប រឺអំនោយសាសនាផ្សេងៗ ដល់ម្នាក់ដែលត្រូវ រៀបការ។
 • ការសុំទោសអោយ ៖ ទាំងអស់គ្នាបួងសួងរួមគ្នា សុំទោសអោយគូស្នេហ៍នឹងរៀបការ និងសំរាប់ ពិភពលោកទាំងមូល។
 • ការបួងសួងដល់ព្រះ ៖ បន្ទាប់ពីការបួងសួងចុងក្រោយគេ ប្រធាននឹងណែនាំអោយទាំងអស់ គ្នា សូត្រនូវការបួងសួងដល់ព្រះ។
 • ការអោយពររបស់ក្រុមគ្រួសារ ៖ បន្ទាប់មក ឪពុកម្តាយ និង សមាជិកដទៃទៀតនៃគ្រួសារក៏ដាក់ ដៃរបស់ពួកគេលើក្បាលរបស់កូនប្រុសស្រី ហើយក៏និយាយជូនពរ ដូចជា សូមអោយព្រះ ដែលជាអ្នកប្រគល់ បេះដូងរបស់ឪពុកម្តាយដល់កូន និងរបស់កូនដល់ឪពុកម្តាយ អោយពរដល់កូននិងជួយថែរក្សាកូន។
 • ការបួងសួងបញ្ចប់ ៖ ទាំងអស់គ្នាធ្វើសញ្ញាខ្វែងនៅពេលដែលប្រធាននិយាយចុងក្រោយថា ៖សូមអោយព្រះនៃសេចក្តីស្រលាញ់និងសន្តិភាពស្ថិតនៅជាមួយអ្នក ជួយណែនាំអ្នក និងអោយអ្នកស្ថិតនៅ ក្នុងបេះដូងទ្រង់ជារៀងរហូត
 • ចំរៀង ៖ ចំរៀងបិទកម្មវិធីត្រូវបានច្រៀង

ការបួងសួងសំរាប់ការសម និងអាហារសមពេលយប់[កែប្រែ]

 • ការបួងសួងសំរាប់ការហាត់សម ៖ ធ្វើឡើងដោយ គូស្នេហ៍ អាចារ្យ រឺអ្នកដទៃទៀត ជាមួយនឹងការ បួងសួងដល់ព្រះនៃអាហារសំរាប់ថ្ងៃរៀបការដ៏អស្ចារ្យ។
 • ការអោយពរសំរាប់អាហារសមពេលយប់ ៖ ត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលរៀបការ។

សំរាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍បែបគ្រិស្តសាសនាគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញបន្តិចនៅមុនពេល ថ្ងៃរៀបការខិតជិតមកដល់ ព្រោះមានពិធីជាច្រើនសំរាប់អនុវត្ត។ សំរាប់ពិធីនៃការអោយពរសំរាប់ការ ហាត់សម និងសំរាប់អាហារសមពេលយប់ ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅ នោះនឹងចាប់ផ្តើមដល់ថ្ងៃរៀបការតែម្តង៕

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]