អាមេរិក កណ្ដាល

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
អាមេរិក កណ្ដាល
Map of Central America
ផ្ទៃដី ៥២៣,៧៨០ គ.ម (២០២ ម៉ាយ ក.)
ប្រជាជន ៤១,៧៣៩,០០០ (ប្រមាន ២០០៩)
សន្ទភាព ៧៧ /គម (២០០ /ម៉ាយ កា.)
ប្រទេស
GDP ២០,៧៧០ កោដិ$ (exchange rate) (២០០៦)
២២,៦៣០ កោដិ$ (purchasing power parity) (២០០៦).
GDP per capita ២,៤៣១$ (exchange rate) (២០០៦)
៥,៣៣៩$ (purchasing power parity) (២00៦).
ភាសា អេស្ប៉ាញ, អង់គ្លេស, ម៉ាយ៉ា, ហ្គារីហ៊្វូណា, ក្រេអូល, ភាសានៃអឺរ៉ុប និង ភាសាមេសូអាមេរិកផ្សេងទៀត
តំបន់ម៉ោង UTC - 6:00, UTC - 5:00
ទីក្រុងធំបំផុត (២០០២) ទីក្រុងហ្គាតេម៉ាឡា
សាន សាលវ៉ាឌ័រ
តេហ្គូស៊ីហ្គាលប៉ា
ម៉ាណាហ្គា
សាន ប៉េដ្រូ ស៊ូឡា
ទីក្រុងប៉ាណាម៉ា
សាន ហោសេ, កូស្តារីកា
សានតា អាណា, អែល សាលវ៉ាឌ័រ
ឡេអុន
សាន មីហ្គេល[១]

អាមេរិក កណ្ដាល (ជាភាសាអេស្ប៉ាញ៖ Centroamérica ឬក៏ América Central) គឺភាគកណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិក។ វាភាគខាងជើងបំផុតនៃទ្វីបអាមេរិកខាងជើង ជាប់នឹងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងនៅខាងអគ្នេយ៍។[២][៣] អាមេរិកកណ្ដាលមានអស់ ៧ ប្រទេស៖ បេលីស, កូស្តា រីកា, អែល សាលវ៉ាឌ័រ, ហ្គាតេម៉ាឡា, ហុងឌុយរ៉ាស់, នីការ៉ាហ្គា និង ប៉ាណាម៉ា។ អាមេរិកកណ្ដាលនៅក្នុងតំបន់ ដែលមាននានាភាពភូតគាម នៃមេសូអាមេរិក, ដែលមកដល់ហ្គាតេម៉ាឡាខាងជើង ទៅដល់ប៉ាណាម៉ាកណ្ដាល។[៤] ជាប់នឹងម៉ិចស៊ិកនៅខាងជើង ​សមុទ្រ​ការាបៀននៅខាងកើត មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងជើងនៅខាងលិច ហើយកូឡុំប៊ីនៅខាងអគ្នេយ៍។

អាមេរិកកណ្ដាលមានទំហំ ៥២៤,០០០ សហតិមាត្រការ៉េ (២០២,៣១៨ ម៉ាយ ក.), ជិត ០,១ ភាគរយនូវផ្ទៃដីពិភពលោក។ កាលពីឆ្នាំ ២០០៩, ចំនួនប្រជាជនប្រមាណ ៤១,៧៣៩,០០០នាក់។ មានសន្ទភាព ៧៧ /គម


<references>

  1. Largest Cities in Central America, Rhett Butler. Accessed on line January 10, 2008.
  2. Central America, MSN Encarta. Accessed on line January 10, 2008. Archived 2009-10-31.
  3. "Central America", vol. 3, Micropædia, The New Encyclopædia Britannica, Chicago: Encyclopædia Britannica, Inc., 1990, 15th ed. ISBN 0-85229-511-1.
  4. Mesoamerica, Biodiversity Hotspots, Conservation International. Accessed on line January 10, 2008.