អាស៊ីតអាមីនេ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អាស៊ីតអាមីនេ (បារាំង: acide aminé, អង់គ្លេស: amino acid) គឺជាម៉ូលេគុលជីវភាពដែលមានទាំងក្រុមមុខងារអាមីនេនិងកាបុកស៊ីលជាសមាសភាគ។ អាស៊ីតអាមីនេជាសមាសភាគដ៏សំខាន់របស់ប្រូតេអ៊ីនដែលជាសមាសភាគដ៏សំខាន់ដែលមាននៅក្នុងសារពាង្គកាយទាំងអស់។

មើលផងដែរ[កែប្រែ]