អាំងតេក្រាលហ្វ្រេនែល

ពីវិគីភីឌា

អាំងតេក្រាល​ហ្វ្រេនែលគឺជាប្រភេទ​​អាំងតេក្រាលអ៊ីមព្រូប (Improper integral) ដែល​នាំមក​បង្ហាញ​ដោយ​រូបវិទូ​បារាំង អូហ្គុស្តាំង ហ្វ្រេនែល (Augustin Fresnel) ។

រូបមន្តហ្វ្រេនែល[កែប្រែ]

គេអនុមានអាំងតេក្រាលហ្វ្រេនែលកុំផ្លិច៖