អំណាច

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

អំណាច គឺជាសមិទ្ធិផលដែលបានមកពីប្រព័ន្ធ Checks and Balacnes។