អំបូរភាសាយូតូអាហ្សតិក

ពីវិគីភីឌា
Uto-Aztecan
ការចែកចាយភូមិសាស្ត្រWestern United States, Mexico
ចំណាត់ថ្នាក់ភាសាវិទ្យាUto-Aztecan
ភាសាដើមProto-Uto-Aztecan
ផ្នែករង
ISO 639-5azc
Pre-contact distribution of Northern Uto-Aztecan languages (note: this map does not show the total distribution in Mexico).

អំបូរភាសាយូតូអាហ្សតិកគឺអំបូរភាសាមួយក្នុងអារ្យធម៌មេសូអាមេរិកមុនសម័យកូឡុំបៀន។ តាមការស្រង់ចំនួនប្រជាជនឆ្នាំ២០០៩ មាន១៩៨៥០០០នាក់ក្នុងប្រទេសម៉ិចស៊ិក នីការ៉ាហ្គ័រ អែល សាវ៉ាឌ័រ និង អាមេរិកដែលចេះនិយាយភាសាមួយក្នុងអំបូរភាសានេះ។