អ៊ីចប៊ីអូ

ពីវិគីភីឌា

ការិយាល័យប្រអប់ផ្ទះ (អង់គ្លេស: Home Box Office) ឬ អ៊ីចប៊ីអូ (HBO) គឺជាប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ខ្សែកាបរបស់អាមេរិកដែលគ្រប់គ្រងដោយ Warner Bros. Discovery ។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1972 ដោយលោក Charles Dolan ។